حمایت از ایده‌ها و محصولات نوآورانه

اینوپارس از ایده‌های نو و محصولات نوآورانه در حوزه فعالیت خود حمایت می‌کند.

ایده‌های مورد نظر اینوپارس باید برطرف‌کننده نیازهای سیستم بانکی و یا خانواده بانک پارسیان باشند.

رشد

اینوپارس از طریق مرکز رشد داخلی و همچنین هم‌افزایی میان شرکت‌های زیر مجموعه بانک، به رشد ایده‌ها و تیم ایده‌ها کمک خواهد کرد.

منتورینگ

اینوپارس با متخصصان زیادی در حوزه‌های مختلف مرتبط است؛ متخصصانی که مشاوره، راهبری و حل مشکلات تیم‌ها و استارتاپ‌های همراه اینوپارس را به عهده خواهند داشت.

اینوپارس به تیم‌های همراه خود خدمات منتورینگ را نیز ارائه خواهد داد.

شبکه ارزش

اینوپارس با توجه به شبکه ارزش حاصل از همراهی با شرکای کلیدی به زیرساخت‌ها و اطلاعات حوزه فین‌تک در کشور دسترسی داشته و از این دسترسی در جهت برآورده کردن نیازهای تیم‌ها و استارتاپ‌ها استفاده خواهد کرد.

تسهیل‌گری

اینوپارس وظیفه هماهنگی و تسهیل‌گری میان تیم‌های دارای ایده با مجموعه بانک پارسیان را به عهده خواهد گرفت و از ابتدا تا انتهای مسیر همکاری میان تیم‌ها با بانک پارسیان، همراه آنان خواهد بود.

خروج

اینوپارس به تنهایی، همراه با زیرمجموعه‌های بانک پارسیان و یا به همراه سایر سرمایه‌گذاران استارتاپی در استارتاپ‌های مورد تایید، سرمایه‌گذاری خواهد کرد. حضور اینوپارس در استارتاپ‌ها تا فروش سهام یا ورود آن‌ها به بورس ادامه خواهد داشت.